Z związku z przedłużającym się okresem kwarantanny do 14 kwietnia 2020r.  decyzją Ministra Edukacji Narodowej (oby nie dłużej) kwestia czesnego związanego z nieobecnością dzieci w placówce, zostanie rozwiązana na spotkaniu, które odbędzie się po powrocie dzieci do placówki.
Sytuacja ta ze względu na jej charakter wymaga wspólnego podjęcia decyzji, wówczas odbędzie się spotkanie, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele rodziców z każdej z grup (po trzy osoby – ze względów metrażowych sali) po to, abyśmy wspólnie ustalili formę płatności czesnego za czas nieobecności dzieci w placówce.

Życzę wszystkim spokoju i zdrowia.  

ranbowk_zlbkusr

Dodaj komentarz