Misja

Misją naszego żłobka jest stworzenie bezpiecznego  i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności.